alt-text

PELERINAJ 2020 ISRAEL 4 ZILE, 3 NOPTI Tarif de la 465 euro/persoana

Destinatie: Israel / avion Bucuresti
Pret: de la 465 euro/persoana
Data:
ianuarie-decembrie 2020
Informatii:

 

 

 

 

PROGRAM 2020 | ISRAELUL

pentru to?i | 4 zile / 3 nop?i
IANUARIE:
27 – 30 IANUARIE 2020
TARIF PROMO: 465 EURO /
persoana / loc in camera dubla
FEBRUARIE:
17 – 20 FEBRUARIE, 24 – 27
FEBRUARIE 2020
TARIF PROMO: 465 EURO /
persoana / loc in camera dubla
MARTIE:
02 – 05 MARTIE, 09 – 12 MARTIE,
16 – 19 MARTIE, 23 – 26 MARTIE,
30 MARTIE – 02 APRILIE 2020
TARIF PROMO: 465 EURO /
persoana / loc in camera dubla
APRILIE:
06 – 09 APRILIE, 20 – 23 APRILIE,
27 – 30 APRILIE 2020
TARIF: 485 EURO / persoana / loc
in camera dubla
MAI:
11 – 14 MAI, 18 – 21 MAI,
25 – 28 MAI 2020
TARIF: 485 EURO / persoana / loc
in camera dubla
IUNIE:
01 – 04 IUNIE, 08 – 11 IUNIE 2020
TARIF PROMO: 465 EURO /
persoana / loc in camera dubla
IULIE:
13 – 16 IULIE 2020
TARIF PROMO: 465 EURO /
persoana / loc in camera dubla
AUGUST:
03 – 06 AUGUST, 24 – 27 AUGUST,
31 AUGUST – 03 SEPTEMBRIE
2020
TARIF PROMO: 465 EURO /
persoana / loc in camera dubla
SEPTEMBRIE:
07 – 10 SEPTEMBRIE, 14 – 17
SEPTETMBRIE,
21 – 24 SEPTEMBRIE,
28 SEPTEMBRIE – 01 OCTOMBRIE
2020
TARIF: 485 EURO / persoana / loc
in camera dubla
OCTOMBRIE:
05 – 08 OCTOMBRIE, 19 – 22
OCTOMBRIE,
26 – 29 OCTOMBRIE 2020
TARIF: 485 EURO / persoana / loc
in camera dubla
NOIEMBRIE:
02 – 05 NOIEMBRIE, 09 – 12
NOIEMBRIE,
16 – 19 NOIEMBRIE, 23 – 26
NOIEMBRIE,
30 NOIEMBRIE – 03 DECEMBRIE
2020
TARIF: 485 EURO / persoana / loc
in camera dubla
DECEMBRIE:
07 – 10 DECEMBRIE 2020
TARIF: 485 EURO / persoana / loc
in camera dubla
Ziua I, luni: Întâlnire pe Aeroportul Henri Coand? (Otopeni) – plec?ri
interna?ionale (sala de a?teptare) – la ora 04:00, cursa Blue Air 0b 169. Decolare
ora 07:00, sosire pe Aeroportul Ben Gurion la ora 09:50. Deplasare la Muntele
Tabor – închinare în Biserica Ortodox? “Schimbarea la Fa??” (locul
Schimb?rii la Fa?? a Domnului, Icoana f?c?toare de minuni a Maicii
Domnului). Cana Galileii – închinare în Biserica Ortodox? ce aminte?te de
Minunea prefacerii apei în vin la nunta din Cana Galileii. Nazareth –
închinare în Biserica Ortodox? Sf. Gavriil (cu Izvorul Sfintei Fecioare
Maria) ?i în Biserica Catolic? Buna Vestire ridicat? pe locul unde a fost casa
Sfintei Familii. Cazare ?i cin? la hotel în Nazareth/Tiberias.
Ziua II, marti: Mic dejun. Deplasare pe Muntele Fericirilor
– închinare în Biserica ce aminte?te de frumoasa Predic?
de pe munte a Domnului. Vizitarea ruinelor
ora?ului Capernaum, ora?ul cel mai iubit de Mântuitorul
Iisus Hristos, unde a f?cut cele mai multe
minuni; închinare în Biserica Ortodox? din Capernaum.
Deplasare pe Valea Iordanului, vizitam locul Botezului
Domnului nostru Iisus Hristos. Închinare în M?n?stirea Sf.
Gherasim. Deplasare la Ierihon. Privire panoramic?
asupra M?n?stirii Carantania de pe Muntele Ispitirii ?i
închinare în M?n?stirea „Dudul lui Zaheu”, A?ez?mântul
Românesc de la Ierihon. Cazare ?i cin? la hotel în
Bethleem/Ierihon/Ramallah.
Ziua III, miercuri: Mic dejun. Deplasare
c?tre Hozeva – M?n?stirea Sf. Gheorghe (închinare la
moa?tele Sf. Ioan Iacob Românul). Deplasare la Ierusalim,
pe Muntele M?slinilor, unde ne vom închina la urm?toarele
locuri sfinte: M?n?stirea Ortodox? a În?l??rii
Domnului, M?n?stirea Pater Noster (loc în care
Mântuitorul i-a înv??at pe ucenicii S?i Rug?ciunea
Domneasc? „Tat?l nostru”), M?n?stirea „Dominus
Flevit” („Domnul a plâns”), Gr?dina Ghetsimani cu Biserica
Na?iunilor (ridicat? pe locul în care Mântuitorul S-a rugat
înainte de a fi prins), Biserica ce ad?poste?te Mormântul
Maicii Domnului ?i Grota Tr?d?rii. Bethleem – ne vom
închina în Biserica Ortodox? a Na?terii Domnului (ce
ad?poste?te Pe?tera în care S-a n?scut Domnul Iisus
Hristos ?i icoana f?c?toare de minuni a Maicii
Domnului). Cazare ?i cin? la hotel în
Bethleem/Ierihon/Ramallah.
Ziua IV, joi: Mic dejun. Intr?m în Cetatea Ierusalimului pe
poarta Sf. ?tefan ?i ne închin?m în Biserica ridicat?
deasupra casei în care s-a n?scut Sfânta Fecioar? Maria, în
Cetatea Antonia. Parcurgem Via Dolorosa (Calea Crucii), cu
cele 14 opriri ale Mântuitorului Iisus Hristos, ajungând
la Biserica Sfintei Învieri (închinare la toate locurile sfinte:
Golgota, Piatra Ungerii, Sfântul Mormânt, locul unde s-a
aflat Sfânta Cruce, etc). Deplasare pe Muntele Sionului –
ne vom închina în Biserica Adormirii Maicii Domnului,
Foi?orul „Cina cea de Tain?” ?i Mormântul Sfântului
Proroc ?i Psalmist David. A?ez?mântul Românesc de la
Ierusalim. Sosire la aeroport ora 19:00. Decolare – 22:20,
cursa Blue Air 0b170, sosire Bucure?ti ora 01:10.
IANUARIE:
27 – 30 IANUARIE 2020
TARIF PROMO: 465 EURO /
persoana / loc in camera dubla
FEBRUARIE:
17 – 20 FEBRUARIE, 24 – 27
FEBRUARIE 2020
TARIF PROMO: 465 EURO /
persoana / loc in camera dubla
MARTIE:
02 – 05 MARTIE, 09 – 12 MARTIE,
16 – 19 MARTIE, 23 – 26 MARTIE,
30 MARTIE – 02 APRILIE 2020
TARIF PROMO: 465 EURO /
persoana / loc in camera dubla
APRILIE:
06 – 09 APRILIE, 20 – 23 APRILIE,
27 – 30 APRILIE 2020
TARIF: 485 EURO / persoana / loc
in camera dubla
MAI:
11 – 14 MAI, 18 – 21 MAI,
25 – 28 MAI 2020
TARIF: 485 EURO / persoana / loc
in camera dubla
IUNIE:
01 – 04 IUNIE, 08 – 11 IUNIE 2020
TARIF PROMO: 465 EURO /
persoana / loc in camera dubla
IULIE:
13 – 16 IULIE 2020
TARIF PROMO: 465 EURO /
persoana / loc in camera dubla
AUGUST:
03 – 06 AUGUST, 24 – 27 AUGUST,
31 AUGUST – 03 SEPTEMBRIE
2020
TARIF PROMO: 465 EURO /
persoana / loc in camera dubla
SEPTEMBRIE:
07 – 10 SEPTEMBRIE, 14 – 17
SEPTETMBRIE,
21 – 24 SEPTEMBRIE,
28 SEPTEMBRIE – 01 OCTOMBRIE
2020
TARIF: 485 EURO / persoana / loc
in camera dubla
OCTOMBRIE:
05 – 08 OCTOMBRIE, 19 – 22
OCTOMBRIE,
26 – 29 OCTOMBRIE 2020
TARIF: 485 EURO / persoana / loc
in camera dubla
NOIEMBRIE:
02 – 05 NOIEMBRIE, 09 – 12
NOIEMBRIE,
16 – 19 NOIEMBRIE, 23 – 26
NOIEMBRIE,
30 NOIEMBRIE – 03 DECEMBRIE
2020
TARIF: 485 EURO / persoana / loc
in camera dubla
DECEMBRIE:
07 – 10 DECEMBRIE 2020
TARIF: 485 EURO / persoana / loc
in camera dubla
SUPLIMENT CAMER? SINGLE:
100 EURO
Avans 300 euro
Plata par?ial? sau integral? se poate efectua la sediile
Basilica Travel sau, dup? o rezervare anterioar?, prin ordin
de plat? la orice sediul al B?ncii Comerciale Române, fapt
ce constituie consim??mântul ?i acordul deplin al
PELERINULUI asupra tuturor clauzelor contractuale,
precum ?i asupra programului detaliat al pelerinajului.
Vezi contractul cu turistul pentru pelerinaje externe
Vezi datele pentru efectuarea platilor
• * GRATUIT PACHETUL PROMO?IONAL CAZARE ?I
TRANSFER LA AEROPORT PRIMILOR 15 ÎNSCRI?I CARE NU
AU DOMICILIUL ÎN BUCURE?TI ?I JUDE?UL ILFOV!!!
** PACHETUL PROMO?IONAL SE REFER? STRICT LA
CAZAREA ÎN BUCURE?TI ?I TRANSFERUL DE LA CAZARE LA
AEROPORT ÎN ZIUA PLEC?RII !!!
*** PACHETUL PROMO?IONAL SE ACORD? LA CEREREA
SCRIS? A PRIMILOR 15 PELERINI ?I ESTE VALABIL NUMAI
PENTRU PLECAREA ÎN PELERINAJ !!!
SERVICII INCLUSE :
– bilet de avion curs? Bucure?ti – Tel Aviv – Bucure?ti; taxe
de aeroport;
– transport autocar aer condi?ionat;
– cazare – 1 noapte la Nazareth/Tiberias, 2 nop?i hotel
Bethleem/Ierihon/Ramallah hotel 3-4*, (clasificare local?)
– mas? (bufet) în regim demipensiune (mic dejun ?i cin?);
– intrari la obiectivele din program
– asigurare medical? – – se încheie persoanelor cu vârsta
pân? la 79 ani (inclusiv), este asigurare de tip STANDARD
?i este încheiat? la Societatea de Asigurare CITY
INSURANCE.
* Asigurarea de sanatate se poate încheia DOAR pentru
persoanele care pot dovedi prin CARTEA DE IDENTITATE
ca au DOMICILIUL sau RE?EDIN?A în ROMÂNIA
** Pentru persoanele care nu se încadreaz? în cele
men?ionate mai sus, NU SE POATE INCHEIA ASIGURARE
DE SANATATE.
– preot înso?itor
SERVICII NEINCLUSE :
– tips pentru ?ofer, personal hotelier, transferuri cu microbuz (15 euro)
ACTE NECESARE:
· pa?aport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în
?ar?.
NOT?:
Autorit??ile vamale î?i rezerv? dreptul de a refuza
intrarea pe teritoriul statului a oric?rei persoane care
nu prezint? suficient? încredere chiar dac? aceasta a
ob?inut acordul pentru ob?inerea vizei turistice.
Agen?ia de turism nu poate fi f?cut? r?spunz?toare
pentru astfel de situa?ii ce nu pot fi depistate
anterior plec?rii. Turistul î?i asum? riscurile de a-i fi
refuzat? intrarea ?i de aceea este obligat s?
informeze agen?ia asupra oric?rui incident petrecut
vreodat? în afara grani?elor României, precum ?i
asupra oric?rei tangen?e pe care o are cu statele în
care are loc desf??urarea pelerinajului.
Minorii trebuie s? îndeplineasc? urm?toarele condi?ii
pentru a fi l?sa?i s? ias? din ?ar?: s? c?l?toreasc? cu
cel pu?in un adult înso?itor; s? aib? asupra lor
acordul ambilor p?rin?i (sau al p?rintelui care nu-i
înso?e?te) legalizat la notariat; adultul care-i
înso?e?te, în cazul în care acesta nu este unul dintre
p?rin?i, trebuie s? aib? cazier judiciar pe care s?-l
prezinte la frontier?).
Programul ac?iunii poate fi modificat de c?tre
conduc?torul de grup, ca ordine de desf??urare sau
se pot înlocui unele obiective sau hoteluri în func?ie
de anumite situa?ii speciale.
Compania aerian? î?i rezerv? dreptul de a modifica
orarul de zbor.
Categoria hotelurilor ?i a mijloacelor de transport
este cea oficial? pentru Israel, Iordania ?i Egipt.
Bagaje: bagajul de cal? (1 buc.) max. 32 kg/pers.,
bagajul de mân? max. 10 kg/pers. (f?r? lichide,
cosmetice, obiecte t?ioase sau ascu?ite).
Distribu?ia camerelor la hotel se face de c?tre
recep?ia acestuia; problemele legate de amplasarea
sau aspectul camerei se rezolv? de c?tre turist direct
la recep?ie, asistat de înso?itorul de grup.
Pentru anumite facilit??i din hotel sau din camer?,
hotelierul poate solicita taxe suplimentare
(minibar/frigider, seif etc.); în momentul sosirii la
hotel solicita?i recep?ionerului s? v? informeze cu
exactitate asupra lor.
Prezentul document constituie anex? la contractul de
prest?ri servicii.
Agen?ia nu se oblig? s? g?seasc? partaj persoanelor
care c?l?toresc singure.
ATEN?IE – V? RUG?M S? P?STRA?I
BILETUL DE AVION DEOARECE VA FI NEVOIE S?-L
AR?T?M LA INTRAREA ÎN AEROPORTUL DIN TEL
AVIV (chiar dac? este electronic).

PROGRAM 2020 |

ISRAELUL pentru to?i | 4 zile / 3 nop?i

IANUARIE:27 – 30 IANUARIE 2020TARIF PROMO: 465 EURO /persoana / loc in camera dubla

FEBRUARIE:17 – 20 FEBRUARIE, 24 – 27FEBRUARIE 2020TARIF PROMO: 465 EURO /persoana / loc in camera dubla

MARTIE:02 – 05 MARTIE, 09 – 12 MARTIE,16 – 19 MARTIE, 23 – 26 MARTIE,30 MARTIE – 02 APRILIE 2020TARIF PROMO: 465 EURO /persoana / loc in camera dubla

APRILIE:06 – 09 APRILIE, 20 – 23 APRILIE,27 – 30 APRILIE 2020TARIF: 485 EURO / persoana / locin camera dubla

MAI:11 – 14 MAI, 18 – 21 MAI,25 – 28 MAI 2020TARIF: 485 EURO / persoana / locin camera dubla

IUNIE:01 – 04 IUNIE, 08 – 11 IUNIE 2020TARIF PROMO: 465 EURO /persoana / loc in camera dubla

IULIE:13 – 16 IULIE 2020TARIF PROMO: 465 EURO /persoana / loc in camera dubla

AUGUST:03 – 06 AUGUST, 24 – 27 AUGUST,31 AUGUST – 03

SEPTEMBRIE2020TARIF PROMO: 465 EURO /persoana / loc in camera dubla

SEPTEMBRIE:07 – 10 SEPTEMBRIE, 14 – 17SEPTETMBRIE,21 – 24 SEPTEMBRIE,28 SEPTEMBRIE – 01

OCTOMBRIE2020TARIF: 485 EURO / persoana / locin camera dubla

OCTOMBRIE:05 – 08 OCTOMBRIE, 19 – 22OCTOMBRIE,26 – 29 OCTOMBRIE 2020TARIF: 485 EURO / persoana / locin camera dubla

NOIEMBRIE:02 – 05 NOIEMBRIE, 09 – 12NOIEMBRIE,16 – 19 NOIEMBRIE, 23 – 26NOIEMBRIE,30 NOIEMBRIE – 03 DECEMBRIE2020TARIF: 485 EURO / persoana / locin camera dublaDECEMBRIE:07 – 10 DECEMBRIE 2020TARIF: 485 EURO / persoana / locin camera dubla

Ziua I, luni: Întâlnire pe Aeroportul Henri Coand? (Otopeni) – plec?riinterna?ionale (sala de a?teptare) – la ora 04:00, cursa Blue Air 0b 169. Decolareora 07:00, sosire pe Aeroportul Ben Gurion la ora 09:50. Deplasare la MunteleTabor – închinare în Biserica Ortodox? “Schimbarea la Fa??” (loculSchimb?rii la Fa?? a Domnului, Icoana f?c?toare de minuni a MaiciiDomnului). Cana Galileii – închinare în Biserica Ortodox? ce aminte?te deMinunea prefacerii apei în vin la nunta din Cana Galileii. Nazareth –închinare în Biserica Ortodox? Sf. Gavriil (cu Izvorul Sfintei FecioareMaria) ?i în Biserica Catolic? Buna Vestire ridicat? pe locul unde a fost casaSfintei Familii. Cazare ?i cin? la hotel în Nazareth/Tiberias.

Ziua II, marti: Mic dejun. Deplasare pe Muntele Fericirilor– închinare în Biserica ce aminte?te de frumoasa Predic?de pe munte a Domnului. Vizitarea ruinelorora?ului Capernaum, ora?ul cel mai iubit de MântuitorulIisus Hristos, unde a f?cut cele mai multeminuni; închinare în Biserica Ortodox? din Capernaum.Deplasare pe Valea Iordanului, vizitam locul BotezuluiDomnului nostru Iisus Hristos. Închinare în M?n?stirea Sf.Gherasim. Deplasare la Ierihon. Privire panoramic?asupra M?n?stirii Carantania de pe Muntele Ispitirii ?iînchinare în M?n?stirea „Dudul lui Zaheu”, A?ez?mântulRomânesc de la Ierihon. Cazare ?i cin? la hotel înBethleem/Ierihon/Ramallah.

Ziua III, miercuri: Mic dejun. Deplasarec?tre Hozeva – M?n?stirea Sf. Gheorghe (închinare lamoa?tele Sf. Ioan Iacob Românul). Deplasare la Ierusalim,pe Muntele M?slinilor, unde ne vom închina la urm?toarelelocuri sfinte: M?n?stirea Ortodox? a În?l??riiDomnului, M?n?stirea Pater Noster (loc în careMântuitorul i-a înv??at pe ucenicii S?i Rug?ciuneaDomneasc? „Tat?l nostru”), M?n?stirea „DominusFlevit” („Domnul a plâns”), Gr?dina Ghetsimani cu BisericaNa?iunilor (ridicat? pe locul în care Mântuitorul S-a rugatînainte de a fi prins), Biserica ce ad?poste?te MormântulMaicii Domnului ?i Grota Tr?d?rii. Bethleem – ne vomînchina în Biserica Ortodox? a Na?terii Domnului (cead?poste?te Pe?tera în care S-a n?scut Domnul IisusHristos ?i icoana f?c?toare de minuni a MaiciiDomnului). Cazare ?i cin? la hotel înBethleem/Ierihon/Ramallah.

Ziua IV, joi: Mic dejun. Intr?m în Cetatea Ierusalimului pepoarta Sf. ?tefan ?i ne închin?m în Biserica ridicat?deasupra casei în care s-a n?scut Sfânta Fecioar? Maria, înCetatea Antonia. Parcurgem Via Dolorosa (Calea Crucii), cucele 14 opriri ale Mântuitorului Iisus Hristos, ajungândla Biserica Sfintei Învieri (închinare la toate locurile sfinte:Golgota, Piatra Ungerii, Sfântul Mormânt, locul unde s-aaflat Sfânta Cruce, etc). Deplasare pe Muntele Sionului –ne vom închina în Biserica Adormirii Maicii Domnului,Foi?orul „Cina cea de Tain?” ?i Mormântul SfântuluiProroc ?i Psalmist David. A?ez?mântul Românesc de laIerusalim. Sosire la aeroport ora 19:00. Decolare – 22:20,cursa Blue Air 0b170, sosire Bucure?ti ora 01:10.

IANUARIE:27 – 30 IANUARIE 2020TARIF PROMO: 465 EURO /persoana / loc in camera dubla

FEBRUARIE:17 – 20 FEBRUARIE, 24 – 27FEBRUARIE 2020TARIF PROMO: 465 EURO /persoana / loc in camera dubla

MARTIE:02 – 05 MARTIE, 09 – 12 MARTIE,16 – 19 MARTIE, 23 – 26 MARTIE,30 MARTIE – 02 APRILIE 2020TARIF PROMO: 465 EURO /persoana / loc in camera dubla

APRILIE:06 – 09 APRILIE, 20 – 23 APRILIE,27 – 30 APRILIE 2020TARIF: 485 EURO / persoana / locin camera dubla

MAI:11 – 14 MAI, 18 – 21 MAI,25 – 28 MAI 2020TARIF: 485 EURO / persoana / locin camera dubla

IUNIE:01 – 04 IUNIE, 08 – 11 IUNIE 2020TARIF PROMO: 465 EURO /persoana / loc in camera dubla

IULIE:13 – 16 IULIE 2020TARIF PROMO: 465 EURO /persoana / loc in camera dubla

AUGUST:03 – 06 AUGUST, 24 – 27 AUGUST,31 AUGUST – 03

SEPTEMBRIE2020TARIF PROMO: 465 EURO /persoana / loc in camera dubla

SEPTEMBRIE:07 – 10 SEPTEMBRIE, 14 – 17SEPTETMBRIE,21 – 24 SEPTEMBRIE,28 SEPTEMBRIE – 01 OCTOMBRIE2020TARIF: 485 EURO / persoana / locin camera dubla

OCTOMBRIE:05 – 08 OCTOMBRIE, 19 – 22OCTOMBRIE,26 – 29 OCTOMBRIE 2020TARIF: 485 EURO / persoana / locin camera dubla

NOIEMBRIE:02 – 05 NOIEMBRIE, 09 – 12NOIEMBRIE,16 – 19 NOIEMBRIE, 23 – 26NOIEMBRIE,30 NOIEMBRIE – 03 DECEMBRIE2020TARIF: 485 EURO / persoana / locin camera dubla

DECEMBRIE:07 – 10 DECEMBRIE 2020TARIF: 485 EURO / persoana / locin camera dubla

SUPLIMENT CAMER? SINGLE:100 EUROAvans 300 euroPlata par?ial? sau integral? se poate efectua la sediile agentiei.

 

SERVICII INCLUSE :– bilet de avion curs? Bucure?ti – Tel Aviv – Bucure?ti; taxede aeroport;– transport autocar aer condi?ionat;– cazare – 1 noapte la Nazareth/Tiberias, 2 nop?i hotelBethleem/Ierihon/Ramallah hotel 3-4*, (clasificare local?)– mas? (bufet) în regim demipensiune (mic dejun ?i cin?);– intrari la obiectivele din program– asigurare medical? – – se încheie persoanelor cu vârstapân? la 79 ani (inclusiv), este asigurare de tip STANDARD?i este încheiat? la Societatea de Asigurare CITYINSURANCE.* Asigurarea de sanatate se poate încheia DOAR pentrupersoanele care pot dovedi prin

CARTEA DE IDENTITATEca au DOMICILIUL sau RE?EDIN?A în ROMÂNIA** Pentru persoanele care nu se încadreaz? în celemen?ionate mai sus,

NU SE POATE INCHEIA ASIGURAREDE SANATATE.– preot înso?itorSERVICII NEINCLUSE :– tips pentru ?ofer, personal hotelier, transferuri cu microbuz (15 euro)

ACTE NECESARE:· pa?aport valabil minim 6 luni de la data întoarcerii în?ar?.

NOT?:Autorit??ile vamale î?i rezerv? dreptul de a refuzaintrarea pe teritoriul statului a oric?rei persoane carenu prezint? suficient? încredere chiar dac? aceasta aob?inut acordul pentru ob?inerea vizei turistice.Agen?ia de turism nu poate fi f?cut? r?spunz?toarepentru astfel de situa?ii ce nu pot fi depistateanterior plec?rii. Turistul î?i asum? riscurile de a-i firefuzat? intrarea ?i de aceea este obligat s?informeze agen?ia asupra oric?rui incident petrecutvreodat? în afara grani?elor României, precum ?iasupra oric?rei tangen?e pe care o are cu statele încare are loc desf??urarea pelerinajului.

Minorii trebuie s? îndeplineasc? urm?toarele condi?iipentru a fi l?sa?i s? ias? din ?ar?: s? c?l?toreasc? cucel pu?in un adult înso?itor; s? aib? asupra loracordul ambilor p?rin?i (sau al p?rintelui care nu-iînso?e?te) legalizat la notariat; adultul care-iînso?e?te, în cazul în care acesta nu este unul dintrep?rin?i, trebuie s? aib? cazier judiciar pe care s?-lprezinte la frontier?).Programul ac?iunii poate fi modificat de c?treconduc?torul de grup, ca ordine de desf??urare sause pot înlocui unele obiective sau hoteluri în func?iede anumite situa?ii speciale.Compania aerian? î?i rezerv? dreptul de a modificaorarul de zbor.Categoria hotelurilor ?i a mijloacelor de transporteste cea oficial? pentru Israel, Iordania ?i Egipt.

Bagaje: bagajul de cal? (1 buc.) max. 32 kg/pers.,bagajul de mân? max. 10 kg/pers. (f?r? lichide,cosmetice, obiecte t?ioase sau ascu?ite).Distribu?ia camerelor la hotel se face de c?trerecep?ia acestuia; problemele legate de amplasareasau aspectul camerei se rezolv? de c?tre turist directla recep?ie, asistat de înso?itorul de grup.Pentru anumite facilit??i din hotel sau din camer?,hotelierul poate solicita taxe suplimentare(minibar/frigider, seif etc.); în momentul sosirii lahotel solicita?i recep?ionerului s? v? informeze cuexactitate asupra lor.Prezentul document constituie anex? la contractul deprest?ri servicii.Agen?ia nu se oblig? s? g?seasc? partaj persoanelorcare c?l?toresc singure.

ATEN?IE – V? RUG?M S? P?STRA?IBILETUL DE AVION DEOARECE VA FI NEVOIE S?-LAR?T?M LA INTRAREA ÎN AEROPORTUL DIN TELAVIV (chiar dac? este electronic).


Pelerinaje Similare
Pelerinaj Israel - Iordania 7 zile

Pelerinaj Israel - Iordania 7 zile 03.04, 24.05.2020

Detalii


Plecare cu: avion din Bucuresti
Destinatie: Israel, Iordania

Pret:
699€


Pelerinaj Israel 7 zile

Pelerinaj Israel 7 zile 28.02, 20.03, 27.04, 29.05.2020

Detalii


Plecare cu: avion din Bucuresti
Destinatie: Israel

Pret:
729€


Pelerinaj Israel 5 zile

Pelerinaj Israel 5 zile 27.01, 24.02, 16.03.2020

Detalii


Plecare cu: avion din Iasi
Destinatie: Israel

Pret:
595€


Logo Romania
Logo Romania
Logo Romania
Logo Romania
Logo Romania
Logo Romania
Logo Romania
Logo Romania
Logo Romania
Logo Romania